fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fazy fal B i C mogą przyjmować dwie wartości. Anonymous: Trzy fale spójne A, B, C o równych amplitudach interferują ze sobą. W pewnym punkcie pola interferencyjnego natężenie światła jest równe zeru oraz faza fali A wynosi zero. Jaki są fazy fal B i C w tym punkcie?
7 cze 14:29