fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ciało doskonale czarne o rany julek: Jaką małą niedokładność popełniamy aproksymując wzór Planca wzorem Rayleigha−Jeansa
 hc 
(i vice versa)w sytuacji gdy

=0.002[Oba wzory dotyczą spektralnej zdolności emisji
 λkT 
ciała doskonale czarnego]
4 cze 09:26
Wiem: Po prostu widzisz: Wzór Planca na spektralną zdolność emisji ciała doskonale czarnego
 1 
Φ=8πchλ−4*

}
 
 1 
ech{λkT}

 1 
 
Wzór Rayleigha−Jeansa na spektralną zdolność emisji ciała .....
 8πkT 
Φ=

 λ3 
Aproksymacja prawa Planca na wzór R−J zachodzi gdy:
 hf 
e{hfkT≈1+

; [c=λf]
 kT 
hf 

=0.002 ;e0.002=1.002002001;1+0.002=1.002 ;1.002002001−1.002=2.001*10−6−błąd
kT 
4 cze 12:33