fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Clipher: 1.Kwadratowa metalowa ramka zawieszona jest w polu grawitacyjnym Ziemi na osi którą stanowi jeden z jej poziomych boków. Całość znajduję się w polu magnetycznym o indukcji B o kierunku zgodnym z kierunkiem pola grawitacyjnego Każdy z boków ramki ma masę m o ile odchyli się ramka od pionu jeśli zaczniemy przez nią przepuszczać prąd o natężeniu I. 2. Ramka o polu powierzchni S obraca się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B z częstotliwością f . Oblicz zależność SEM indukowanej w tym obwodzie od czasu. Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu zadań Pozdrawiam.
3 cze 12:25
:
 IaB 
α = arctg

 mg 
3 cze 17:09
: 2. ε(t) = BSωsin(ωt), ω = 2πf
3 cze 17:11
: 3. pozdrawiam emotka
3 cze 17:11