fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fale radiowe Mat: 1. Jakie jest natężenie fali radiowej w odległości 1km od nadajnika o mocy 100kW? 2. W jakiej odległości od nadajnika o mocy 1kW natężenie promieniowania jest równe 10mW/m² ? 3. Jakie jest natężenie pola elektrycznego dla fali elektromagnetycznej o natężeniu 1mW/m² ? 4. Jakie jest natężenie fali elektromagnetycznej, jeżeli indukcja pola magnetycznego jest równa 10−9T?
2 cze 15:11
: 8 mW/m2
3 cze 17:06