fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ładunki jakzdacmature: Dwa umocowane na stałe ładunki 1μ C i −3μ C oddalone są o d=10cm. Gdzie należy umieścićtrzeci ładunek, aby nie działała na niego żadna siła? Czy równowaga trzeciego ładunku będzie trwała?
1 cze 20:46
1 cze 22:38