fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
cewki jakzdacmature: Obwód składa się z połączonych szeregowo oporu R = 10 Ω, cewki o współczynniku samoindukcji L = 1mH i kondensatora o pojemności C = 10 μF. Przy jakiej częstości ω sinusoidalnego napięcia zasilającego wystąpi rezonans, a przy jakiej prąd w obwodzie wyniesie połowę wartości maksymalnej?
1 cze 20:45
1 cze 22:37