fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dziekuje z gory za pomoc! jakzdacmature: Przewodnik prostoliniowy AB o długości l = 50cm i o ciężarze P = 0,1N zawieszono poziomo na dwóch niciach AD i BC. Przewodnik ten, przez który płynie prąd o natężeniu I = 2A, umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym, którego linie mają kierunek poziomy i są prostopadłe do przewodnika. Oblicz naciąg nici, jeżeli indukcja pola magnetycznego ma wartość B = 0.005T. Zbadać dwa możliwe przypadki kierunku przepływu prądu. Jaka musiałaby być wartość indukcji pola magnetycznego i w którą stronę musiałby płynąć prąd przez przewodnik, aby naciąg nici miał wartość zero ?
1 cze 20:42
1 cze 22:36