fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie dźwięku xenoz: Dla ucha człowieka próg słyszalności przy częstotliwości 1000 Hz wynosi 1012Wm2 Źródło o mocy akustycznej 6,08∙107W wysyła dźwieki o częstotliwości 1000 Hz. W jakiej odległości od źródła człowiek przestanie słyszeć te dźwieki?
26 maj 22:49
: 220 m
27 maj 08:15