fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rozważ ruch ciała Fighter: Rozważ ruch ciała poruszającego się, w pobliżu powierzchni Ziemi, pionowo w dół z wysokości h, bez prędkości początkowej. Uwzględnij dodatkowo działanie siły oporu w postaci *wektor F, v* F= −bv, b−stała. a) Oblicz zależność wartości przyspieszenia od czasu w tym ruchu? b) Narysuj zależność wartości przyspieszenia w funkcji czasu.
21 maj 10:57