fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch punktu materialnego o masie m.... Fighter: Ruch punktu materialnego o masie m opisany jest wektorem położenia r=[v0 t, h−(gt2)/2] w kartezjańskim układzie współrzędnych, którego początek znajduje się na powierzchni Ziemi (t − czas, v0 − wartość prędkości początkowej, h − wysokość, g − przyspieszenie ziemskie). Zakładamy, że ruch rozpoczął się w chwili czasu t0 = 0[s]. a) Wyznacz tor ruchu ciała. b) Oblicz chwilę czasu th , kiedy ciało osiągnie połowę wysokości h. c) Oblicz wektor prędkości średniej pomiędzy czasem t0 , a czasem th d) Oblicz prędkości w chwili czasu th e) Oblicz przyspieszenie styczne w chwili czasu th
21 maj 10:47