fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz przyspieszenie normalne i promień krzywizny toru ruchu biedronki. Fighter: Kolista tarcza o promieniu R wiruje wokół swojej osi ze stałą prędkością ω. Ze środka tarczy wyrusza biedronka i porusza się wzdłuż promienia ze stałą prędkością v0 Oblicz przyspieszenie normalne i promień krzywizny toru ruchu biedronki.
21 maj 10:38