fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
praca, moc, energia Lucy: Ciało spada z wysokości 4m (opór powietrza pomijamy). Jaką energię kinetyczną będzie miało na wysokości 1/4h?
20 maj 15:13