fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
energia bozena: 8. Jeżeli odważnik 1kg znajduje się na wysokości 10m (przyjmując 𝒈 = 𝟏𝟎 𝒎 𝒔𝟐) to jego energia potencjalna ciężkości wynosi: a) 𝑬 = 𝟏𝟎𝑱 b) 𝑬 = 𝟏𝟎𝟎𝑱 c) 𝑬 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝑱 d) 𝑬 = 𝟏𝑱 9. Zasada zachowanie energii mówi: a) energia mechaniczna w warunkach idealnych nie zmienia się b) energia mechaniczna w warunkach rzeczywistych nie zmienia się c) energia kinetyczna i potencjalna ciężkości w warunkach idealnych nie zmienia się d) energia kinetyczna i potencjalna ciężkości w warunkach rzeczywistych nie zmienia się 10. Zgodnie z zasadą zachowania energii jadący samochód masie 𝒎 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝒌𝒈 porusza się ze stałą prędkością 𝒗 = 𝟑𝟎 𝒎 𝒔 po upływie 𝚫𝒕 = 𝟏𝟎𝒔 ruchu zmieni swoją energię o: a) Δ𝐸 = 100𝐽 b) Δ𝐸 = 10𝐽 c) Δ𝐸 = 1𝐽 d) Δ𝐸 = 0𝐽 odpowiedzi 8 b 9 d 10 d czy sa dobre czy mam błedy
16 maj 17:07