fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
energia kinetyczna bozena: Jeżeli odważnik 1kg znajduje się na wysokości 10m (przyjmując 𝒈 = 𝟏𝟎 𝒎 𝒔𝟐) zacznie się poruszać pionowo w dół to tuż przed zderzeniem z Ziemią osiągnie energie kinetyczną równą a) połowie energii potencjalnej ciężkości posiadającej na wysokości 10m b) 0J c) dwukrotnie większą niż energię potencjalną ciężkości jaką posiadał na wysokości 10m d) dokładnie taką samą jak energia potencjalna ciężkości, którą posiadał na wysokości 10m czy odp d bedzie dobra k1 dodac u1=k2 dodac u2
16 maj 17:04