fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektrostatyka aaabbc: Kule 1 i 2 posiadające ładunki o wartościach q1=−12⋅10−3 C i q2=−8⋅10−3 C znajdują się w próżni w odległości 0.04m od siebie − kula 1 u góry, a kula 2 na dole. Punkt x znajduje się dokładnie pomiędzy kulkami. Oblicz wartość potencjału elektrycznego w punkcie x.
15 maj 13:35