fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
różnica potencjałów xxxx: rysunek Cztery oporniki o oporach R1, R2, R3 i R4, połączono z ogniwem o sile elektromotorycznej ε i oporze wewnętrznym r. Znaleźć różnicę potencjałów Uab między punktami A i B
15 maj 10:49
an: rysunekObliczasz
 (R1+R2)(R3+R4) 
Rz=

 R1+R2+R3+R4 
I=E/(Rz+r) UCD=E−Ir
 UCD 
I1=

 R1+R2 
I2= UAB=I1*R2−I2*R4 Podstawiasz , aby uzyskać wzór ogólny
18 maj 11:55