fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznaczyć opór przewodnika w temperaturze 0 stopni llor15: Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania. Na podstawie tabeli pomiarowej wyznaczyć R0 tj. opór przewodnika w temperaturze 0 stopni Celsjusza, oraz temperaturowy współczynnik oporu. Korzystając z obliczonych wartości określić jaki przewodnik został wykorzystany. t R 27 74,5 30 96,9 33 98,6 42 83,8 51 86,8 60 87,5 72 91,6 Z góry dziękuję za pomoc emotka
12 maj 15:53
R: Narysuj wykres, wyznacz tgα i...zajrzyj do podręcznika.
13 maj 19:18