fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika, przemiana adiabatyczna Bambiczek: Do jakiej temperatury oziębi się powietrze, mające temperaturę początkową 20°C, przy adiabatycznym rozprężaniu (np. rozprężanie na tyle szybkie aby nie zdążyła zajść wymiana ciepła z otoczeniem) od objętości V1 do V2=5 V1. Dla powietrza stosunek γ= cp/cv = 1.4
12 maj 10:11