fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potrzebna pomoc Kacper: Człowiek trzyma kij o długości 2mi masie 2 kg w odległości 5 cm od końca. Drugi koniec opiera o ścianę, naciskając na nią z siłą 15 N. Jaki musi być współczynnik tarciapomiędzy kijem a ścianą, aby kij się nie zsuną? Środek masy kija znajduje się w połowie jego długości.
11 maj 14:49