fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wilgotność powietrza nasyconego parą wodną o rany julek: Jeśli punkt rosy jest w temperaturze 10oC.to w jakiej temperaturze(oC) wilgotność względna powietrza wynosi 64% ?
1 maj 06:12
Wiem: Po prostu widzisz:
 −LT 
lnp=−

+lnpo
 RT 
2 maj 10:19
Wiem: c.d Powyżej wzór ogólny z oznaczeniami standardowymi,LTciepło molowe w temp najlepiej zbliżonej do szukanej W zadaniu:
 −LT1 
lnp1=

+lnpo
 RT1 
 −LT2 
lnp2=

+lnpo
 RT2 
 p1 
LT1≈L{T2}≈L30oC≈43686 Jmol−1,

=0,64
 p2 
____________________________________
 LT*T1 
T2=

 
 p1 
LT+RT1*ln

 p2 
 
Odp:289,9698158oK≈17oC
2 maj 10:51