fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wilgotność powietrza nasyconego parą wodną o rany julek: Jeśli punkt rosy jest w temperaturze 10oC,to w jakiej temperaturze(oC) wilgotność względna powietrza wynosi 64%
1 maj 05:44