fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wielomian 3 stopnia Adam: Jakie jest rozwiązanie wielomiany 3 stopnia: 1/6 x3 − 1/2 x2 − x + 1 = −0,25
29 kwi 10:36