fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. HELP_PLS: Ciało wykonuje drgania harmoniczne nietłumione wzdłuż prostej, które opisuje równanie x(t) = 4sin(ωt) [cm]. Ile wynosi częstość tych drgań, jeżeli wiadomo, że w chwili t=0,1s wychylenie ciała jest maksymalne. Oblicz maksymalną prędkość i przyspieszenie ciała.
26 kwi 15:07
:
 rad 
ω = 5π

 s 
26 kwi 18:27
:
 m 
vmax = 0,2π

 s 
26 kwi 18:28
:
 m 
amax = g ≈ 10

 s2 
26 kwi 18:30
Help: Dzięki, ale mógłbyś bardziej to opisać, bo nie rozumiem za bardzo
26 kwi 18:40
: to zajrzyj do podręcznika
26 kwi 20:34