fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Okres drgań wahadła fizycznego Kraterek: Na lince o długości d wisi bańka z wodą. Wysokość bańki równa jest l, promień bańki (walca) wynosi r. Wprawiono ją w ruch drgający. Wyskoczył korek znajdujący się na wysokości h bańki i część wody wypłynęła. Jak zmienił się okres wahań tej bańki? Pominąć masę bańki i linki. Jak to zrobić? Jaki jest moment bezwładności tak zawieszonej bryły, tak jak dla walca?
25 kwi 17:56
: zmaleje
26 kwi 20:35