fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
F Laubio: Do ściany zamocowano sznur o długości l=50 m, a następnie utrzymując jego stałe naprężenie zaczęto poruszać jego drugim końcem góra/dół z okresem T=0.25 s i amplitudą A=4 dm. Wiedząc, że pierwsza fala uderzyła w mur po upływie t=10s proszę policzyć: prędkość fali, częstotliwość fali, długość fali.
25 kwi 14:17
: wzorów nie znasz
25 kwi 17:43
25 kwi 17:43