fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
walec ala1: Stację kosmiczną stanowi gigantyczny walec o promieniu R = 90 m, obracający się wokół swojej osi. Zadanie 3.1. (2 pkt) Odpowiedz na pytania: 1. Jaka siła, według mieszkańca stacji kosmicznej, pełni funkcję siły grawitacji? 2. Jaki zwrot ma natężenie sztucznie wytworzonego pola „grawitacyjnego” w tej stacji? Zadanie 3.2. (3 pkt) Oblicz, ile obrotów na minutę musiałby wykonywać walec, aby natężenie pola „grawitacyjnego” w punkcie A na pobocznicy walca było równe natężeniu ziemskiego pola grawitacyjnego przy powierzchni Ziemi, tj. około 10 N/kg. Zadanie 3.3. (1 pkt) Narysuj wykres zależności wartości natężenia pola „grawitacyjnego” od odległości r od osi walca.
20 kwi 12:53