fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji znajduje się pr ala1: W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji znajduje się próżniowy solenoid o 1000 zwojach, polu poprzecznego przekroju 0,03m2 i długości 10 cm i osi równoległej do pola magnetycznego. Oblicz w jakim czasie powinno zaniknąć pole magnetyczne aby w cewce wzbudziła się średnia SEM indukcji równa 1,2V Zadanie 6.2 (2pkt) Oblicz jak zmieni się współczynnik samoindukcji tej cewki jeżeli odetniemy 1/4 długości cewki i wsuniemy jej do środka ferromagnetyk o mr=800
20 kwi 12:51