fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
agisuydf azhgjxd: Wykres przedstawia zależność natężenia prądu płynącego przez pewną fotokomórkę od napięcia pomiędzy anodą i katodą tej fotokomórki przy oświetlaniu jej promieniowaniem ultrafioletowym o częstotliwości 5 · 1015 Hz.Skorzystaj z danych przedstawionych na wykresie i oblicz pracę wyjścia dla metalu, z którego wykonana jest katoda fotokomórki. Wynik zapisz w elektronowoltach. Stała Plancka jest równa 6,63 ∙ 10(–34) J ∙ s, a ładunek elektronu wynosi 1,6 ∙ 10(–19) C.
16 kwi 08:34