fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Lejek Piotrek: Wewnątrz lejka obracającego się wokół pionowej osi na ściance umieszczony jest mały sześcian o masie m tak, że odległość jego od osi obrotu wynosi r = 25cm. Prosta na której leży tworząca stożek lejka nachylona jest pod kątem 60st. Jaka jest minimalna i maksymalna prędkość obrotu stożka przy której sześcian nie będzie się przemieszczał jeżeli współczynnik tarcia statycznego pomiędzy sześcianem a lejkiem wynosi 0.3?
12 kwi 16:43
Piotrek: Bardzo prosze o pomoc
12 kwi 18:07
12 kwi 19:29