fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. MM: Ciało porusza się z prędkością o stałej wartości po torze ABC, przedstawionym na rysunku obok. Punkt B leży na odcinku prostym, a punkty A i C leżą na półokręgach. Wartości FA, FB oraz FC siły wypadkowej działającej na ciało odpowiednio w punktach A, B, C spełniają relacje: A. FA > FC oraz FB = 0 B. FA < FC oraz FB = 0 C. FA = FC = FB = 0 D. FA = FC = FB ≠ 0
9 kwi 08:40
sata: Podpowiedź− odpowiedź znajduje się na rysunku obok.
12 kwi 09:22