fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczanie Cp/Cv Violin: Mam takie zadanie Gaz idealny sprężone od objętości V1 do objętości kV1. Jego ciśnienie wzrosło od p1 do kp1, a energia wewnętrzna wzrosła o ΔU. Obliczyć stosunek Cp/Cv tego gazu I w sumie to nawet nie wiem od czego zacząć.
31 mar 13:20
Violin: Gaz idealny sprężone od objętości V1 do objętości kV1. Jego ciśnienie wzrosło od p1 do kp1, a energia wewnętrzna wzrosła o ΔU. Obliczyć stosunek Cp/Cv tego gazu
31 mar 13:21