fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równia pochyła układ inercjalny aaaaaaaa: rysunekRównia pochyła nachylona pod kątem α = 30 st do poziomu ze spoczywającym na niej klockiem porusza się z przyspieszeniem a, tak jak pokazano na rysunku. Oblicz najmniejszą wartość przyspieszenia a, przy którym na spoczywający klocek działa siła tarcia zwrócona ku dołowi równi. W układzie nieinercjalnym, sprawa jest prosta (składowa wzdłuż równi siły bezwładności > składowa wzdłuż równi siły grawitacji) i wynik wychodzi mi dobry : a > g * tanα Jednak nie wiem jak się do tego zabrać w układzie inercjalnym. Siła bezwładności znika, a reszta sił zostaje. I tutaj się kończy moje rozwiązanie; Proszę o pomoc z tym rozwiązaniem w układzie inercjalnym i z góry dziękuję Ps. Na rysunku zaznaczylem kat a(tu chodzi o α nie o przyspieszenie!)
25 mar 08:09
aaaaaaaa: Już mi się udało rozwiązać: przyspieszenie całkowite klocka < przyspieszenie równi, czyli rozkłdając na składowe wzdłuż równi: mgsinα < macosα skracamy i przerzucamy i na koncu wychodzi a > gtanα
26 mar 08:49