fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Para wodna o rany julek: W kloszu o kubaturze 20 l znajduje się suche powietrze o temperaturze 27oC. O ile wzrośnie ciśnienie gdy pod kloszem tym wyparuje 0.5 g wody ?
ϱH2O 

=0.622,gęstość powietrza w war.norm. 1,293mg/cm3
ϱp 
24 mar 12:00
pudel i hanecka: Dane: 1.293 mg/cm3=1.293 g/l p0=1 atm T0=273.15oK ϱp=1.293 g/l V=20 l T=(273.15+27)oK,m=0.5 g,k=0.622 _____________________
Δp*V m 

=R

T μH2O 
 p0*Vo 
R=

 To 
μH2O=k*V0p _________________________ Δp≈0.034 atm
24 mar 12:21