fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wartość średnia i jej niepewność standardowa Marta98: Mamy dwie równoliczne serie pomiarów wysokości słupa tej samej cieczy w kapilarze. Nie znamy poszczególnych wartości, ale znamy: wartości średnie H1= 31,4 mm i H2= 34,1 mm oraz ich niepewności standardowe (liczone z 10 pomiarów) u(H1)= 1,4 mm i u(H2)= 1,2 mm. Serie danych połączono. Na podstawie tych informacji wyznaczyć: wartość średnią i jej niepewność standardową
24 mar 08:52
daras: Stosujemy średnią ważoną
 w1Hi + w2H2 1 1 
Hw =

, gdzie w1 =

, w2 =

 w1 + w2 u2(H1) u2(H2) 
24 mar 09:18
daras: Jednak ma to tylko sens, gdy nie ma rozbieżności pomiędzy średnimi czyli |H1 − H2| nie są większe od ich odchyleń, a w tym przykładzie |H1 − H2| = 2,7 > 1,4
24 mar 09:23
Marta98: a daloby rade to policzyc ze zwyklej sredniej arytmetycznej i potem podstawic pod wzor na niepewnosc u(h) = (hi−hśr)/(n−1)*n
24 mar 09:56
daras : średnią arytmetyczną stosuje się, gdy wyniki są jednakowo dokładne u(H1) = u(H2)
24 mar 10:17
daras : policz tak jak podałem wyżej, widać ktoś kto układał to zadanie był niedouczony, co się teraz często zdarza emotka niepewność średniej ważonej równa jest uw(H) = (w1 + w2)12
24 mar 10:19
Marta98: czyli nie ma opcji zeby policzyc na podst tych informacji wartosc srednia oraz jej niepewnosc?
24 mar 10:20
Marta98: o dobrze, dziekuje bardzo
24 mar 10:20
Marta98: a ile bedzie wynosilo w1 oraz w2?
24 mar 10:21
Marta98: oj przepraszam napisal pan wyzej
24 mar 10:23
Marta98: nie zauwazylam
24 mar 10:23
Marta98: dziekuje bardzo za pomoc
24 mar 10:23
Marta98: Jednak mam jeszcze jedno pytanie Czy to możliwe że niepewność średniej ważonej bedzie mniejsza niz obie niepewnosci podane w zadaniu?
24 mar 11:43