fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Okres drgań Kraterek: Dwa klocki, o masach m1 i m2 są połączone sprężyną o współczynniku sprężystości k. Oblicz okres drgań układu. Rozpatrz najpierw przypadek, gdy masy klocków są równe. (nic więcej nie wiadomo, tzn. jaką siłą zadziałano na układ itp.) Czy trzeba założyć, że działamy jakąś siłą, która rozciąga sprężynę?
23 mar 14:02
Kraterek: ?
24 mar 10:41