fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwa zadania z fizyki współczesnej Adam: Cześć, proszę o pomoc w rozwiązaniu dwóch poniższych zadań. Z góry dziękuję emotka 1. W wyniku zderzenia fotonu o energii E ze spoczywającą cząstką o masie m powstaje jedna cząstka. Jaką ma masę i prędkość? 2. Cząstka o masie m poruszająca się z prędkością 4c/5 zderza się z inną cząstką o masie m znajdującą się w spoczynku. W wyniku zderzenia powstaje foton o energii E poruszający się w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pierwotnej cząstki oraz cząstka o masie M poruszająca się w innym kierunku. Ile wynosi masa M wyprodukowanej cząstki? Jaka jest maksymalna możliwa energia fotonu E?
21 mar 20:48