fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch prostoliniowy Bambiczek: Na łodzi płynącej z prędkością v0 zwinięto żagiel w chwili t0, lecz łódź płynie w dalszym ciągu. W czasie tego ruchu dokonano pomiarów prędkości łodzi. Pomiary te wykazały hiperboliczną zależność prędkości łodzi od czasu (v \ 1/t). Znaleźć zależności a) przyspieszenia a łodzi od czasu i prędkości, b) drogi S przebytej przez łódź od czasu, c) prędkości v łodzi od drogi przebytej po zwinięciu żagla.
21 mar 20:07