fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc Szymon : Współczynnik sprężystości sprężyny wynosi 100N * m−1. Jeśli pominiemy tłumienie drgań, to odważnik o masie 1kg, zawieszony na końcu sprężyny a) nie ma ściśle określonej amplitudy b) będzie wykonywał drgania o amplitudzie równej około 10 cm c) będzie wykonywał drgania o amplitudzie równej około 10 cm będzie wykonywał drgania o amplitudzie równej około 20 cm d) może wykonywać tylko drgania o amplitudzie równej około 10cm
19 mar 11:34
daras: a
19 mar 21:07