fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz ciepło dostarczone do gazu. kamil: Witam, spotkałem się ostatnio z zdadaniem, którego treść znajduje się poniżej i mam z nim problem. Czy mógłbym prosić o pomoc? Wiem jedynie, że odpowiedź to Q = 2,5 nRT1. 1 mol jednoatomowego gazu doskonałego podlega przemianie ze stanu o temperaturze T1 = 300 K do stanu, w którym jego temperatura zmniejszyła się trzykrotnie, a objętość wzrosła dwukrotnie. Wiadomo, że w omawianej przemianie ciśnienie nie spada poniżej wartości początkowej i otoczenie wykonuje minimalną pracę nad gazem.
17 mar 22:05
daras: Sprawdź treść zadania Jeżeli p = constans (przemiana izobaryczna), to V~T więc skoro temp. zmalała , to objętość nie mogła wzrosnąć.
18 mar 05:15
kamil: wydaje mi się, że właśnie nie jest izobaryczna, bo w treści nie jest napisane, że ciśnienie się nie zmienia tylko że nie spada poniżej wartości
18 mar 08:54
kamil: zacząłem to robić tak, że jeśli V2 = 2V1 i p1 ≤ p2 to znaczy, że p ~ V, czyli p(V) = a*V, gdzie "a" to jakaś stała. W związku z tym p1(V1) = a*V1 oraz p2(V2) = a*V2 = a*2V1 ⇒ p2 = 2p1, czyli spełniliśmy warunek, że "p" nie maleje. p(V) jest liniowe, więc Wgazu = pśr*ΔV = 12*(p1 + p2)*(V2 − V1) = = 12*(p1 + 2p1)*(2V1 − V1) = 32*p1*V1
18 mar 10:31
daras : Skoro wszystkie parametry ulegają zmianie (oprócz n=liczby moli), to z r−nia stanu gazu wynika, że ciśnienie zmalało 6x
18 mar 14:59
daras : Ciepło można policzyć z I zasady termodynamiki
 3 
cv =

R
 2 
18 mar 15:00