fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie HELP_PLS: Trzech studentów bawi się w przeciąganie liny. Liny są połączone w ten sposób, że jeden koniec każdej z nich jest związany we wspólnym węźle z pozostałymi. Student 1 i 2 ciągną swoje końce lin z siłami o wartościach odpowiednio F1 = 1,2kN oraz F2 = 1kN. Wiedząc, że węzeł łączący sznury nie porusza się, oraz że kąt między linami ciągniętymi przez studenta 2 i 3 wynosi 110o oblicz siłę z jaką trzeci student ciągnie za linę.
16 mar 12:22
HELP_PLS: Już ogarnięte emotka
16 mar 13:29