fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
opisz I,II,III Prawo Keplera etc. majakajabasia: 1. opisz I,II,III Prawo Keplera 2. budowa układu słonecznego 3. Jednostki odległości używane w astronomii
12 mar 19:25