fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaką wartość wskaże waga umieszczona w windzie poruszającej się w góre z przyspi majakajabasia: Jaką wartość wskaże waga umieszczona w windzie poruszającej się w góre z przyspieszeniem o wartości 0,5 m/s gdy stanie na niej człowiek o masie 95kg.
12 mar 19:19