fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz wartość tzw. II prędkości kosmicznej dla księżyca majakajabasia: Oblicz wartość tzw. II prędkości kosmicznej dla Księżyca Przyjmij następujące dane: Masa Księzyca 7*10²² kg. Wartość stałej grawitacji 6,7*1011(potęga −11) n*m2 przez kg2 Promień księżyca 1700 km wyjaśnij czym jest II prędkość kosmiczna
12 mar 19:17
Wiem: Po prostu widzisz:
mvII2 1 1 

=GmMk(


)
2 Rk  
Przekształć sobie i policz
13 mar 07:51