fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektrostatyka ....: Rozważmy układ dwóch ładunków Q1oraz Q2, które znajdują się w odległości R od siebie. Gdzie należałoby umieścić trzeci ładunek Q3, aby układ pozostał w równowadze? Należy rozważyć dwa przypadki: a)Ładunek Q1jest dodatni oraz ładunek Q2jest również dodatni b)Ładunek Q1jest dodatni oraz ładunek Q2jest ujemny Po wyprowadzeniu stosownych wzorów, podaj wartość odległości w jednostce układu SI wykorzystując następujące wartości: Q1= 1C; Q2= 4C oraz R = 3m.Wartość ładunku Q3>0.
5 mar 20:25