fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
czy mogłabym prosić również o rozwiązanie oprócz odpowiedzi? ;< Kasia: zad Dwie cienkie płasko−wklęsłe soczewki zetknięto tak, że przestrzeń między nimi wypełniona jest powietrzem. Promień krzywizny powierzchni wklęsłych R=15cm. Oblicz ogniskową tego układu po zanurzeniu go w wodzie. nsz=1,52 nω=1,33 np=1
4 mar 09:01
kasia: prosić możesz
4 mar 11:16