fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomógłby mi ktoś ;<< Kinga: zad a. zwierciadło wklęsłe o promieniu krzywizny R=1m wytwarza obraz pozorny przedmiotu znajdujący się w odległości 3m od zwierciadła. W jakiej odległości od zwierciadła znajduje się przedmiot? b. Przedmiot o wysykości 2cm ustawiono prostopadle do osi optycznej D=10m. Znaleźć położenie i wysokość obrazu.
2 mar 20:23
a):
 3 
x =

m
 7 
3 mar 08:13
b):
 10 
y =

 19 
 2 
ho =

cm
 19 
3 mar 08:16