fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka szymii345: Projektujesz windę dla szpitala. Siła działająca ze strony podłogi na pacjenta nie może przekroczyć wartości 1.6 razy jego ciężar. Winda rozpędza się na odcinku 3 m, a następnie zaczyna hamować. Jaka jest maksymalna prędkość windy?
2 mar 16:56
:
 m 
36

 s 
2 mar 19:34
: uprzedzam pytanie: też w pamięci
3 mar 17:19