fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Gazy o rany julek: Porachować [SI] masę właściwą rzeczywistego gazu w stanie krytycznym gdy dane są: Ti−temperatura inwersji [oF] jedna ze stałych równania der Van Waalsa [Nm4mol−2] μ−masa molowa [gmol−1]
 J 
R [

]
 moloK 
2 mar 16:04
Wiem: Po prostu widzisz:
 F−32 
Ti[oF]=

+273.15[oK]
 1.8 
[Nm4mol−2]→a μ[gmol−1]=10−3μ[kgmol{−1] ______________________________
 2a 
Ti=

 Rb 
Vc=3b
 μ 
ϱ=

 Vc 
_______________________________
 
 F−32 
10−3μ(

+273.15)8.314
 1.8 
 
ϱ=

 6a 
2 mar 16:25
: pała! brakuje jednostek poprawa za rok a tymczasem czeka wolne miejsce w Tworkach
2 mar 19:27
sata: No i znów źle przepisałes rozwiązanie błaźnie niedługo sezon na zimnioki więc będziesz miał co robić
3 mar 12:03