fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
potrzebuję pomocy Marlena: zad a) na płytkę szklaną o współczynniku n=1,5 pada promień świetlny. Oblicz kąt padania promienia, jeżeli promień załamany tworzy z promieniem odbitym na granicy powietrza i szkła kąt γ=60o b) oblicz najwyższy rząd widma dla żółtej linii λ=589nm, jeśli stała siatki dyfrakcyjnej wynosi d=2μm. Ile powstanie widocznych prążków?
2 mar 09:55
a): α+β+γ+ 180o sinα = 1,5sinβ rozwiąż
2 mar 10:21
b): banalne: αmax = 90o
 d 
nmax=

≈ zaokrąglij w dół
 λ 
2n+1 − ilość wszystkich prązków
2 mar 10:23
2 mar 10:32
b) : 7
2 mar 10:33