fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę pomocy. Będę baardzo wdzięczny. Wojtas: 1. Do krążka o masie 2 kg i promieniu 10 cm przyłożono pod katem 30 stopni do krawędzi siłę o wartości 40 N. Oblicz przyspieszenie kątowe oraz prędkość kątową jaką uzyskał krążek po 15 s. 2. Z wysokości 2 m po równi pochyłej o kącie nachylenia 25o stacza się baryłka o masie 150 kg i średnicy 80 cm. Oblicz prędkość kątową i liniową baryłki u podnóża równi. Załóż, że baryłka jest idealnie wypełniona masą i ma kształt walca. Zadanie rozwiąż korzystając z energii (a) oraz z sił (b). Oblicz współczynnik tarcia statycznego (c) występujący między baryłką a równią, jeśli toczy się ona bez poślizgu. 3. Na jednorodny wałek o masie 4 kg nawinięta jest linka, na której końcu umocowany jest ciężarek o masie 1 kg. Z jakim przyspieszeniem będzie opadał ciężarek? Wałek może swobodnie i bez tarcia obracać się względem osi przechodzącej przez jego środek.
28 lut 18:29
: ad.3 za mało danych Wojtusiu
1 mar 13:04
Wojtas: Bardzo bym chciał podać więcej ale to dosłownie skopiowana treść zadania z karty pracy :C, a co z resztą zadań? Da się zrobić?
1 mar 18:51
: da da
1 mar 19:17
Wojtas: A na jakąś pomoc mogę liczyć? 😊
1 mar 19:42